Jongeren betalen opnieuw de rekening

Dachten we net dat de jongeren al meer dan genoeg de dupe waren van de huidige besparingsproblematiek, volgt er weer een nieuwe maatregel die voor jongeren slecht uitpakt.


De regering is van plan een lager minimumjeugdloon in te voeren. Dat wil zeggen dat je, als je jonger bent dan 21, je vanwege je leeftijd minder verdient dan iemand die ouder is voor hetzelfde werk zou krijgen. De reden? Dit zou jonge werknemers goedkoper maken voor werkgevers en de werkloosheid doen dalen. Want, zo zegt de regering, jongeren hebben nog geen ervaring en zijn niet zo productief, dus door hogere lonen zou deze groep zich uit de markt prijzen. Daarnaast zou het een aanmoediging zijn om verder te studeren. Dat het hier duidelijk om een zeer discriminerende maatregel gaat weerlegt de eerste minister met het argument dat het om een ingreep gaat in het brutoloon en dat door een compensatie in de RSZ-bijdragen (de belasting voor de sociale zekerheid) er geen nettoloonverlies gaat zijn. Wat een onzin!

 

Verschillende studies in ons omringende landen tonen aan dat juist een verhoging van het minimumloon (dus een vastgesteld minimumloon dat niet afhankelijk is van je leeftijd) geen negatief effect heeft op de werkgelegenheid voor jongeren, integendeel. Duitsland ziet het aantal jobs stijgen na invoering van het minimumloon, los van de leeftijd. In het land waar het minimumjeugdloon is uitgevonden, Nederland, beslist de regering daar juist loondiscriminatie op basis van leeftijd te stoppen. Want wat blijkt namelijk: discriminerende jeugdlonen creëren vooral tijdelijke en deeltijdse jobs zonder opleidingskansen. Een valkuil voor jongeren om te blijven hangen in onvrijwillig deeltijds en onderbetaald werk zonder vooruitzichten. Zeker niet de gedroomde start van je loopbaan.  Bovendien hebben deze kleine, slecht betaalde contracten direct een negatieve invloed op inkomen in de toekomst. Ook vanuit het oogpunt gezondheid, zowel fysiek als mentaal, is de herinvoering van een minimum jeugdloon een zeer slecht idee. 

Contact

  • Els Rits - administratief medewerkster - 02 289 01 50